Brutjønn

- har ingen ledige hyttetomter

Eit hyttefelt med god avstand mellom hyttene. Brutjønn er eit godt fiskevatn og Langfoss opp mot Ufstjønn er eit flott turmål, sommar og vinter.

Dette er eit eldre hyttefelt, og det er ingen ledige tomter her. 

Plankart og reguleringsplan

Brødskive på bål
Fiskar frå Brutjønn