Tverråberget

Solrikt og kort veg til bading og fisking!

Tverråberget er eit eldre hyttefelt. Hyttefeltet ligg rett ved Birtedalsvegen, og er enkelt å kome til. Likevel får du ein roleg plass for deg sjølv, det er god avstand mellom hyttene.

Tomtene ligg solrikt til med utsikt både mot aust og vest. Det er kort veg til Brutjønn og Tovsliøytjønn for bading og fisking!

Det er teke fisk på kiloen både i bekken ned mot Tovsliøytjønn og i Brutjønn.

Plankart og reguleringsplan

Ledig hyttetomt

Her er ei ledig tomt, nr.12. Denne er ferdig oppmålt og er klar til å skjøtas over til ny eigar. Ta kontakt om dette er interessant.

Kontakt oss for meir informasjon og eit godt tilbod!

Stein Helge tlf. 915 28 845
Grethe tlf. 977 88 988
E-post: post@gamletovsli.no