Fisketjønn hyttefelt

Rett ved fiskevatn og tur/skiløype!

Fisketjønn hyttefelt ligg ca 1 km frå Birtedalsvegen, og strekker seg opp i lia frå Langberget mot Fisketjønn og Fisketjønnstøylen. Skiløypa passerar gjennom feltet.

Fisketjønn er eit eldre felt med ny reguleringsplan for å legge inn vegar og nye tomter. Det er middels sanitær standard og utslepp av gråvatn.
Tomtene 18 – 22 er nye i feltet, dei ligg vestvendt, i ca. 620 meters høgde. Tomtene er ulike når det gjeld plassering, fasilitetar og pris.

Tomteprisane ligg på kr 350 000,- til kr 500 000,-.

Plankart og reguleringsplan

Kart over hyttefeltet

Oversikt over ledige tomter i Fisketjønn hyttefelt. 
Fine utsiktstomter alle.
Tomt nr 18 ligg nede ved Osen i Birtevatn og er ei spesiell fin tomt med tanke på nærhet til vatnet og turløype sommar og vinter.

Fisketjønn

Fisketjønn, her kan du få fin fisk.

Skiløypa passerar gjennom feltet.

Kontakt oss for meir informasjon. Vi tek deg gjerne med på visning!

Stein Helge tlf. 915 28 845
Grethe tlf. 977 88 988
E-
post: post@gamletovsli.no