Birte hyttefelt

50 meter fra vatnet og like ved skiløypa!

Ynskjer du hytte 50 meter frå bra fiskevatn og nærhet til badestrand, oppkøyrd skiløype og turløype, er Birte hyttefelt perfekt for deg! Her kan du sitte på hytta og høyre orrfuglane kurre.

Birte hyttefelt ligg ca. 2,5 km frå Birtedalsvegen, heilt sør ved Birtevatn. Hyttefeltet er regulert med straum og vatn til tomtegrense. Det er middels sanitær standard og utslepp av gråvatn. 

Hyttetomtene ligg vestvendt, i ca. 620 meters høgde. Tomtene er ulike når det gjeld plassering, fasilitetar og pris.

Tomteprisane her ligg mellom kr 250 000,- til kr 450 000,-. 

Plankart og reguleringsplan

Kart over hyttefeltet

Oversikt over ledige hyttetomter i Birte hyttefelt. 

Her kan du få hyttetomt like ved vatnet, eller litt høgare opp i feltet på oversida av Birtevegen, der du får flott utsikt mot heiane i vest og fjellet Rjupeto.

Birte ledig og solgte tomter

Både elg og folk likar seg på Birtesanden

Tidleg haustmorgon ved hyttefeltet

Kontakt oss for meir informasjon. Vi tek deg gjerne med på visning!

Stein Helge tlf. 915 28 845
Grethe tlf. 977 88 988

E-post:
post@gamletovsli.no