Åbodokki

2 km fra Birtedalsvegen

Åbodokki har vore eit attraktivt hyttefelt og her er alle hyttetomtene selde.

Hyttetomtene ligg ca 2 km frå Birtedalsvegen, og nesten i enden av Birtevatn.
Utsikten er fin over vatnet og Rjupetoheia på andre sida av dalen.

Plankart og reguleringsplan

Kart over hyttefeltet

Birtedalen er populært, så her er det ingen ledige hyttetomter.

Det er ikkje langt frå hytta du treng for å finne molter på den rette årstida.