Gakkskil hyttefelt

Rolegt og gode tilhøve for bading, fiske og ski!

Hyttefeltet ligg på toppen av Gakkskilbakkane og har navnet sitt deretter. Kva du har for utsikt her kjem an på kor i feltet du har tomt.

Feltet ligg rett opp for Brutjønn og dei fleste har utsikt over Brutjønn, mot Ufstjønn.
Tilhøva for bading, fiske og ski er veldig gode. Det er lagt opp til middels sanitær standard og utslepp av gråvatn.

Tomteprisen her er kr 300 000,-.

Plankart og reguleringsplan

Kart over hyttefeltet

Det er kun tomt N3 som er ledig.

Utsikt mot Brutjønn

Ved innkøyringa til hyttefeltet

Kontakt oss for meir informasjon og eit godt tilbod!

Stein Helge tlf. 915 28 845
Grethe tlf. 977 88 988
E-post: post@gamletovsli.no