Bjorhustjønn hyttefelt

Bjorhustjønn hyttefelt ligg ca 2 km frå Birtedalsvegen, vestvendt ned mot Birtevatn. Her er fine mogleghetar for bading, fisking og skitur! Hyttefeltet blir og kalla Galtetjønn.

Tomteprisane her ligg på kr 350 000,- og kr 500 000,-.
Det føreligg ikkje vass- og avløpsplan på dette hyttefeltet .

Plankart og reguleringsplan

Kart over hyttefeltet

Bjorhustjønn hyttefelt er nyleg regulert på nytt med anledning til å bygge vegar. 

Det er lagt inn 3 nye hyttetomter. Det er nummer 1,4 og 5 på kartet.

Bjorhustjønn